Управление на проекти

Един от най-важните процеси по време на проектирането, строежа и довършителната работа по една сграда си остава управлението на архитектурния проект.

Можете да се доверите изцяло на специалистите на архитектурно студио “БИЛДИНГ ГРУП” ООД за точност, коректност и изпълняване на всички етапи от строежа в срок. 

  • Следваме установените стандарти при проектирането и прогреса на архитектурния проект във времето
  • Съдействаме с финансовия план за управление на архитектурния план
  • Отговаряме за качеството на избраните материали
  • Следим за изпълнение на срокове, нужните документи и разрешителни 
  • Съдействаме в сферата на правните въпроси 
  • Изготвяме финансов анализ и одит на проекта
  • Предвиждаме инвестиционния риск във връзка със строежа

Нашите специалисти в сферата на управлението на архитектурните проекти ще бъдат ваш гид в строителния свят.

Билдинг груп предлага съдействие и консултация при банкови кредити.

Искате да работите с нас? Свържете се