Проектът е реализиран през 2013г. с разгъната застроена площ -1800 кв.м. Сградата се състои от 10 апартамента, 2 магазина, 6 подземни гаража и 10 надземни паркоместа.

Искате да работите с нас? Свържете се